Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Ändamålsenlig reglering av ägarförhållanden på apoteksmarknaden och handel med vissa receptfria läkemedel samt bättre skydd vid skada till följd av läkemedelsanvändning utanför godkänd indikation Dir. 2021:93

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att lämna nödvändiga författningsförslag för en mer ändamålsenlig och sammanhållen reglering av bland annat vårdgivares möjlighet att äga och driva öppenvårdsapotek. Meningen är att minska risken för onödigt vårdutnyttjande eller överförskrivning av läkemedel.

Ladda ner:

Utredaren ska se över patientskadelagen för att göra det möjligt för patienter att få ersättning för skador till följd av användning av läkemedel utanför godkänd indikation. Målet är att säkerställa ett heltäckande försäkringsskydd för skador till följd av läkemedel.

Utredaren ska se över lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Detta för att nuvarande förfarande med anmälningsplikt för försäljning av vissa receptfria läkemedel ska ersättas med ett tillståndsförfarande. Översynen ska uppnå en dels mer ändamålsenlig uppdelning mellan kommunernas och Läkemedelsverkets roll i systemet, dels en ökad patientsäkerhet i fråga om dessa läkemedel.

Uppdraget delredovisas senast den 27 maj 2022. Den del som ska delredovisas är uppdraget om ägarförhållanden på apoteksmarknaden. Uppdraget slutredovisas senast den 17 mars 2023.

Laddar...