Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Effektivare tillsyn över apotek, bättre skydd vid patientskador samt översyn av handel med receptfria läkemedel SOU 2023:101

Publicerad

 SOU 2023:101

I betänkandet Effektivare tillsyn över apotek, bättre skydd vid patientskador samt översyn av handel med receptfria läkemedel har Treklöverutredningen sett över begränsningarna för att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek.

Ladda ner:

Utredningen har

  • sett över rätten till ersättning vid infektionsskador och katastrofskador,
  • sett över försäkringsskydd vid skada till följd av användning av läkemedel utanför godkänd indikation och
  • sett över regleringen av detaljhandeln med vissa receptfria läkemedel.
  • analyserat och föreslagit hur Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan få utökade möjligheter att utbyta information vid tillsyn över apoteksmarknaden, 
  • tagit ställning till om det finns behov av utökade möjligheter för TLV att ta ut sanktionsavgifter och för Läkemedelsverket att få ta ut sanktionsavgifter vid tillsynen över apoteksmarknaden.