Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Utredning om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden Dir. 2022:63

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att undersöka om man vid sjukpenningärenden behöver ge större tyngd åt hur sjukskrivande läkare bedömer hur nedsatt arbetsförmågan är.

Ladda ner:

Utredaren ska också ta reda på vad det betyder att flera yrken inom hälso- och sjukvården samarbetar vid en sjukskrivning. Detta för att underlätta läkares arbete med att sjukskriva någon.

Utredaren ska bland annat:

  • analysera orsakerna till att sjukskrivande läkare och Försäkringskassan i vissa fall gör olika bedömningar av arbetsförmågans nedsättning,
  • analysera och bedöma om läkarens bedömning av arbetsförmågans nedsättning behöver ges större tyngd i sjukpenningärenden, och vid behov lämna förslag på åtgärder,
  • analysera om arbetssätt som innebär att flera professioner inom hälso-och sjukvården samarbetar kan stärka bedömningen av patientens arbetsförmåga, behov av sjukskrivning och behov av rehabiliterande insatser,
  • analysera om, och i så fall hur, kvaliteten i läkarintygen ytterligare kan förbättras, exempelvis genom att flera professioner samarbetar i arbete med sjukskrivning, och
  • vid behov lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 juni 2023.

Laddar...