Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Rätt förutsättningar för sjukskrivning SOU 2023:48

Publicerad

Tecknad bild med en grupp som sammanträder

Utredningen om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden har utrett läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden och betydelsen av samarbete mellan professioner inom hälso- och sjukvården för läkares arbete med sjukskrivning.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat

 • att Försäkringskassan tillsammans med Socialstyrelsen i samråd med relevanta aktörer från hälso- och sjukvården och arbetsmarknadens parter utvecklar läkarintyget så att det blir mer ändamålsenligt
 • att myndigheterna utreder möjligheten till enklare intyg för sjukskrivningar som bedöms bli kortvariga utifrån ett tydligt förväntat medicinskt förlopp
 • att det bör ses över om de koordinerande insatserna kan förstärkas
  att det utreds hur arbetssätt för att pröva förutsättningar att återgå i arbete under sjukskrivning kan införas
 • att Socialstyrelsen bör utreda förutsättningarna för att etablera ett nationellt kompetenscentrum för försäkringsmedicin som stöd för hälso- och sjukvården
 • att Socialstyrelsen bör utreda införande av försäkringsmedicin som tilläggsspecialitet inom läkares specialisttjänstgöring
 • att staten via överenskommelsen om god och nära vård bör stödja utvecklingen av specialiserad försäkringsmedicinsk verksamhet med multiprofessionell kompetens inom hälso- och sjukvården
 • att Socialstyrelsen återkommande följer upp hälso- och sjukvårdens insatser och professionernas förutsättningar i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
 • att Försäkringskassan och Socialstyrelsen tillsammans med relevanta aktörer från hälso- och sjukvården utvecklar formerna för det nationella samarbetet gällande gemensam utveckling som rör sjukskrivning och försäkringsmedicin
 • att det tillsätts en nationell samordnare under begränsad tid, som agerar utifrån ett brett systemperspektiv, driver på utveckling och bidrar till löpande dialog mellan de ansvariga aktörerna och till regeringens förutsättningar att följa upp åtgärderna inom sjukskrivningsområdet
 • ett brett paket av åtgärder för att skapa rätt förutsättningar för arbetet med sjukskrivning.
 • att regionerna ska få ekonomiskt stöd på 160 mnkr via överenskommelsen om god och nära vård för att utveckla specialiserad försäkringsmedicinsk verksamhet.
Laddar...