Hoppa till huvudinnehåll

Ökad beredskap för att säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster Dir. 2022:127

Publicerad

En särskild utredare ska se över regelverk och ansvarsfördelning och vid behov föreslå förändringar för att säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster. Syftet med uppdraget är att stärka förmågan att leverera vattentjänster vid händelse av kris, höjd beredskap och då ytterst krig samt utifrån de nya förutsättningar som följer av ett förändrat klimat.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a:

• klarlägga behovet av förändringar av de olika aktörernas uppgifter och ansvarsfördelningen dem emellan samt vid behov lämna förslag på
sådana förändringar för att säkerställa de grundläggande förutsättningarna för en kontinuerlig leverans av vattentjänster i hela landet, även vid händelse av kris, höjd beredskap och då ytterst krig

• klarlägga behovet av krav på planering, förberedelseåtgärder och
kontinuerlig leverans av vattentjänster samt vid behov lämna förslag på
sådana krav för att stärka va-huvudmännens beredskap att leverera
vattentjänster vid händelse av kris, höjd beredskap och då ytterst krig

• klarlägga omfattningen av behovet av en försörjningsberedskap
avseende vattentjänster och lämna förslag för att säkerställa robusthet
och kontinuitet i hela landet av försörjningen av kritiska material.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2024.

Laddar...