Tilläggsdirektiv till Va-beredskapsutredningen (M 2022:05) Dir. 2023:140

Publicerad

Regeringen beslutade den 18 augusti 2022 kommittédirektiv om ökad beredskap för att säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster (dir. 2022:127). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 31 januari 2024.

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 november 2024.