Hoppa till huvudinnehåll

Tilläggsdirektiv till Initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05) Dir. 2022:129

Publicerad

Ladda ner:

Delredovisningen och utvärderingen ska i stället lämnas senast den 31 december 2022. Utredningstiden i övrigt ligger fast. Uppdraget ska alltså slutredovisas senast den 31 december 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...