Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Säker och tillgänglig digital identitet Dir. 2022:142

Publicerad

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag på hur staten kan utfärda en e-legitimation på högsta tillitsnivå. Utredaren ska också se över behovet av anpassningar som följer av den reviderade eIDAS-förordningen. Syftet är att stärka samhällets säkerhet och robusthet, motverka bedrägerier som begås med hjälp av e-legitimationer och underlätta för så många som möjligt att kunna få tillgång till en e-legitimation.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • lämna förslag på hur en kostnadseffektiv statlig e-legitimation på högsta tillitsnivå kan utformas och tillhandahållas av en statlig myndighet,
  • analysera och föreslå förändringar som följer av den reviderade eIDASförordningen, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget att föreslå hur staten kan utfärda en e-legitimation på högsta tillitsnivå ska delredovisas senast den 16 oktober 2023.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Säker och tillgänglig digital identitet

    En särskild utredare ska utreda och lämna förslag på hur staten kan utfärda en e-legitimation på högsta tillitsnivå. Utredaren ska också se över behovet av anpassningar som följer av den reviderade eIDAS-förordningen. Syftet är att stärka samhällets säkerhet och robusthet, motverka bedrägerier som begås med hjälp av e-legitimationer och underlätta för så många som möjligt att kunna få tillgång till en e-legitimation.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition