Tilläggsdirektiv till Utredningen om en nationell bioekonomistrategi – ett verktyg för den gröna industriella omställningen (N 2022:07)

Publicerad

Förlängd tid för en del av uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 17 juni 2022 kommittédirektiv om en nationell
bioekonomistrategi – ett verktyg för den gröna industriella omställningen
(dir. 2022:77). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget i den del som
avser produktion av biodrivmedel redovisas senast den 15 februari 2023.
Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Utredningstiden för den del av uppdraget som avser produktion av
biodrivmedel förlängs. Uppdraget i den delen ska i stället redovisas senast den 31 mars 2023.