Hoppa till huvudinnehåll

Tilläggsdirektiv till Bioekonomiutredningen (N 2022:07)

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 17 juni 2022 kommittédirektiv om en nationell
bioekonomistrategi – ett verktyg för den gröna industriella omställningen
(dir. 2022:77). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 31
oktober 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den
30 november 2023.

Laddar...