Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att ta fram förslag om hur universitets och högskolors kompetens i säkerhetsfrågor kan öka U2023/02485

Publicerad

Regeringskansliet har beslutat att en utredare ska biträda Utbildningsdepartementet med att se över hur det kan säkerställas att det finns kompetens om säkerhetsfrågor bland de ledamöter som utses av regeringen i de statliga universitetens och högskolornas styrelser.

Ladda ner:

En beskrivning av behovet av utredning och en närmare uppdragsbeskrivning finns i bilagan.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2023 till Utbildningsdepartementet.

Laddar...