Hoppa till huvudinnehåll

En nationell samordnare för utbyggnad av kärnkraft Dir. 2024:1

Publicerad

En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare stödja regeringens arbete med att främja ny kärnkraft i syfte att uppnå en effektiv utbyggnad av kärnkraft i enlighet med den färdplan för ny kärnkraft i Sverige som Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har kommit överens om i ett tillägg till Tidöavtalet.

Ladda ner:

Kärnkraften kommer att ha en avgörande roll både för att återupprätta en leveranssäker och trygg elförsörjning och för att åstadkomma en effektiv klimatomställning. En utbyggnad av kärnkraft kräver beslut och åtgärder av en rad aktörer i samhället, såsom myndigheter, kommuner, kraftbolag, nätföretag, leverantörer, kunder, utvecklare och finansiärer. Många aktörer är därmed involverade i processen som leder fram till att ny kärnkraft byggs.

Samordnaren ska bl.a.

  • stödja Regeringskansliet med att följa upp och analysera hur arbetet med utbyggnaden av kärnkraft fortskrider samt identifiera behov av kompletterande åtgärder i syfte att driva arbetet framåt, och
  • vara en kontaktpunkt för intressenter och aktörer inom kärnkraftsområdet och samverka med dessa i syfte att öka takten i etableringen av ny kärnkraft.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2026.

Laddar...