Hoppa till huvudinnehåll

Carl Berglöf utses till nationell kärnkraftssamordnare

Publicerad

Kärnkraft har en avgörande roll i att återupprätta en leveranssäker och trygg elförsörjning och i att åstadkomma en effektiv klimatomställning. För att säkerställa en kraftfull utbyggnad av ny kärnkraft tillsätter regeringen därför en nationell samordnare som ska stödja regeringen i dess arbete med att främja ny kärnkraft. Carl Berglöf utses till nationell samordnare.

Ladda ner:

– Samordnaren kommer att ha en central roll i att snabba på utbyggnaden av ny kärnkraft och driva på de åtgärder som krävs för att färdplanen för ny kärnkraft i Sverige ska kunna genomföras, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Jag är mycket hedrad att få tillträda rollen som nationell kärnkraftssamordnare. Under det senaste decenniet har jag i olika roller arbetat med att möjliggöra ny kärnkraft i Sverige, så jag känner mig väl förbered för uppgiften. Från mitt tidigare arbetsliv tar jag med mig min djupa kunskap i ämnet, mitt breda nätverk och min förmåga att lösa ut knutar, säger Carl Berglöf. 

För att ny kärnkraft ska komma till stånd är det viktigt att alla berörda aktörer samlas och har tät dialog om hur utbygganden kan genomföras i den takt som behövs för att möta ett växande elbehov och utifrån totalförsvarets krav på en robust och motståndskraftig energiförsörjning.

Samordnaren blir en kontaktpunkt för intressenter och aktörer på området och kommer samverka med dessa i syfte att öka etableringstakten av nya reaktorer.

Mot bakgrund av att det är flera decennier sedan ny kärnkraft byggdes i Sverige kan det uppstå behov av åtgärder som hittills inte har förutsetts. Arbetet med att snabbt identifiera sådana åtgärder underlättas om regeringens och andra aktörers pågående arbete kan analyseras på ett sammanhållet sätt och i förhållande till vidtagna, pågående och aviserade åtgärder. Samordnaren ska därför löpande stödja Regeringskansliet med att följa upp och analysera hur arbetet med utbyggnaden av kärnkraft fortskrider samt identifiera behov av kompletterande åtgärder.

Carl Berglöf har sedan 2017 varit kärnkraftsrådgivare hos branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Carl har en doktorsexamen i reaktorfysik från Kungliga Tekniska högskolan och har även arbetat sex år på Vattenfall med bland annat planering av ny kärnkraft.

Carl Berglöf tillträder tjänsten som nationell kärnkraftssamordnare den 1 februari 2024.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2026.

Presskontakt

Mia Widell
Presschef hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-125 17 09
e-post till Mia Widell
Laddar...