Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Vissa ändringar i receptregisterlagen

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslår regeringen att lagen (1996:1156) om receptregister ändras så att receptregistret får användas av Socialstyrelsen för tillsyn över enskild läkares och tandläkares förskrivningar av narkotiska läkemedel. Regeringen föreslår också att registret får innehålla förskrivarkod och att förskrivares identitet får användas som sökbegrepp. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2002.
Laddar...