Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Utökad möjlighet till drogkontroller i häkte

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att blod-, urin- eller utandningsprov ska få tas, om den häktade så önskar, för att utreda hans eller hennes drogkonsumtion inför en vård- eller behandlingsinsats. Förslaget syftar till att underlätta påföljdsvalet för häktade missbrukare. En utökad möjlighet till provtagning kommer även att underlätta för kriminalvården att bedriva påverkansarbete och planera lämplig anstaltsplacering för häktade. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.