Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller förslag till nödvändiga förändringar i skattereglerna på grund av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, det så kallade tjänstepensionsdirektivet (dir. 2003/41/EG, 3 juni 2003). Förändringarna innebär att utländska tjänstepensionsinstitut ska ha likvärdiga skattemässiga förutsättningar att bedriva verksamhet i Sverige som livförsäkringsföretag och svenska tjänstepensionsinstitut. Bland annat ska skattskyldigheten för de utländska tjänstepensionsinstituten göras beroende på vilka slags avtal om tjänstepension som instituten tillhandahåller. Instituten kan bli skattskyldiga enligt såväl inkomstskattelagen som lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. Vidare ska arbetsgivarens utgifter för tryggande av pensionsutfästelser genom överföringar eller betalningar till ett utländskt tjänstepensionsinstitut i Sverige få dras av under vissa förutsättningar. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.
Laddar...