Hoppa till huvudinnehåll

Utvidgad försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att försöksverksamheten enligt lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister utvidgas till att omfatta tvister på hela konsumentområdet. Förutsättningarna för lagens tillämpning skall vara att tvisten är av betydelse för rättstillämpningen eller att det annars finns ett allmänt konsumentintresse av att tvisten prövas. En förlängning av försöksverksamheten föreslås ske till utgången av 2011. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.
Laddar...