Lagrådsremiss från Miljödepartementet

Bilskrotningsfonden med mera

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslår regeringen att det nuvarande systemet med skrotningsavgifter och -premier upphör och att bilskrotningsfonden avvecklas. Förslaget är en följd av det utökade och tydligare producentansvar som regeringen avser att införa med en ny förordning om producentansvar för bilar. Hur bilskrotningsfondens innestående medel ska användas föreslås bli reglerat i en ny lag om bilskrotningsfonden.