Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller förslag om att en skatt på 32 procent ska införas på trafikförsäkringspremier. Trafikförsäkringsavgifter, den avgift som tas ut av fordonsägare som inte betalat sin trafikförsäkring, ska beskattas med 22 procent. Man föreslår även en höjning av värdet av bilförmån med cirka 685 kronor per år. Skatten på trafikförsäkringspremierna ska betalas av de försäkringsgivare som hanterar trafikförsäkringarna. De kommer i sin tur att höja försäkringstagarnas premier med motsvarande belopp. När det gäller trafikförsäkringsavgiften är Trafikförsäkringsföreningen skattskyldig. Syftet med skatt på trafikförsäkringen är att tydligare koppla skaderisken till kostnaden att färdas i trafiken. Skatten innebär att de som har ett mer riskfyllt beteende får bära en större del av olyckskostnaderna. Förslaget föreslås gälla från och med den 1 juli 2007.
Laddar...