Lagrådsremiss från Kulturdepartementet

Annonstid i radio och TV

Publicerad · Uppdaterad

I lagrådsremissen föreslås att annonser i radio och TV skall få sändas under högst tolv minuter under en timme mellan hela klockslag.

Ladda ner:

Vidare föreslås att annonser i en TV-sändning får sändas under högst femton procent av sändningstiden per dygn. Begränsningen för sändningar av annonser i TV-sändningar som inte omfattar en timme mellan hela klockslag föreslås avskaffas. Vidare föreslås att möjligheten att i en TV-sändning under vissa förutsättningar överskrida den högsta tillåtna annonstiden per timme tas bort.

När det gäller ljudradion föreslås för sändningar som inte omfattar en timme mellan hela klockslag att annonser får sändas under högst femton procent av den tiden.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2008.