Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås två nya lagar: lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och lagen om tillsyn över vissa verksamhetsutövare som omfattas av den lagen. Den nu gällande penningtvättslagen föreslås hävas upp. Lagförslagen har i huvudsak sin grund i det så kallade tredje penningtvättsdirektivet (2005/60/EG). De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2009.