Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Offentlighets- och sekretesslag

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller ett förslag till lag om offentlighet och sekretess. Den föreslagna lagen utgör en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 30 juni 2009.