Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Utökat särskilt högriskskydd i lagen (1991:1047) om sjuklön, m.m.

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att Försäkringskassan ska kunna meddela beslut om särskilt högriskskydd enligt lagen (1991:1047) om sjuklön avseende ersättning för sjuklönekostnader också i de fall där den sökande har haft rätt till aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring under någon av de senaste tolv kalendermånaderna före månaden för ansökan hos Försäkringskassan. Detta gäller oavsett vad som kan antas gälla beträffande den sökandes framtida sjukperioder. Ett sådant beslut ska gälla under tolv kalendermånader, räknat från och med månaden efter den då beslutet meddelades av Försäkringskassan.

I lagrådsremissen lämnas även ett förslag om att utöka högsta antalet dagar, för vilka närståendepenning sammanlagt kan utges till en närstående för vård av en svårt sjuk anhörig, från 60 till 100 dagar.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Laddar...