Lagrådsremiss från Utrikesdepartementet

Konsulär katastroflag

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en ny lag som benämns konsulär katastroflag, för att reglera vilket ansvar svenska staten ska ha för att bistå svenskar som drabbas av kris- eller katastrofsituationer utomlands. Utgångspunkten är att den enskilde har ett grundläggande ansvar vid vistelse utomlands. Staten ska i huvudsak ha ett ansvar för att ha en organisation och en beredskap för att kunna gripa in och stötta enskilda. Det befintliga konsulära regelverket är emellertid inte avsett för kris- eller katastrofsituationer som kan nödvändiggöra mer omfattande åtgärder såsom en evakuering. Genom lagen ges staten en möjlighet att genomföra en konsulär katastrofinsats för att bistå enskilda vid kris- eller katastrof¬situationer utomlands då många människor med anknytning till Sverige drabbas.