Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Publicerad

I lagrådsremissen lämnas förslag om att en ny lag om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården införs.

Ladda ner: