Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Publicerad

Regeringen lämnar förslag som ska anpassa lagarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde till EU:s nya dataskyddsförordning. Förslagen innebär att lagarna om personuppgiftsbehandling i de berörda verksamheterna ska komplettera dataskyddsförordningen och den nya generella dataskyddslagen.

Ladda ner:

Hänvisningar till personuppgiftslagen tas bort och ersätts i vissa fall av hänvisningar till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

Regeringen föreslår exempelvis att bestämmelser om rättelse och skadestånd tas bort. Sådant kommer i stället att regleras av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen
.
Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 25 maj 2018. För bestämmelser som rör ett lagstiftningsärendes förslag om en brottsdatalag föreslår regeringen att dessa i stället träder i kraft den 1 augusti 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)