Proposition från Socialdepartementet

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:171

Publicerad

Propositionen innehåller förslag som har som mål att anpassa lagarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde till EU:s nya dataskyddsförordning.

Ladda ner:

Förslagen innebär att lagarna om personuppgiftsbehandling i de berörda verksamheterna ska komplettera dataskyddsförordningen och den nya generella dataskyddslagen.

Hänvisningar till personuppgiftslagen försvinner och ersätts i vissa fall av hänvisningar till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

Dessutom föreslår regeringen exempelvis att bestämmelser om rättelse och skadestånd tas bort eftersom sådant i stället kommer att regleras av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. 

Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 25 maj 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)