Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen föreslår ändringar i lotterilagen för att tydliggöra att det endast är spelföretag som ägs av staten och spelföretag där staten har det rättsligt bestämmande inflytandet, och vars överskott går till hästsporten, som kan beviljas tillstånd av regeringen att anordna lotteri. Vidare ska den som anordnar lotteri säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas och endast den som har fyllt 18 år ska få delta i lotteri. Dessutom föreslås att måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av lotterier till konsumenter och att sådan marknadsföring inte särskilt ska få riktas till barn och ungdomar under 18 år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)