Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Undantag från krav på läkarintyg

Publicerad

Regeringen föreslår att den ska få meddela föreskrifter om undantag från bestämmelser om arbetsgivarens rätt till ersättning för sjuklönekostnader i lagen om sjuklön.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att lagen om sjuklön ändras så att arbetstagaren inte längre behöver styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom intyg av läkare eller tandläkare.

Regeringen föreslår också att bestämmelsen om anmälningstid i föräldraledighetslagen ändras.

Vid extraordinära händelser

Bestämmelserna gäller vid extraordinära händelser i fred. Meningen är att exempelvis under pågående smittspridning minska riskerna för att smitta sprids och på så sätt öka skyddet för befolkningen och viktiga samhällsfunktioner.

Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 7 april 2020. Bestämmelserna om läkarintyg ska tillämpas från den 13 mars 2020.

Genom förslaget ges regeringen möjlighet att föreskriva när det äldre regelverket om läkarintyg åter ska träda i kraft.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Undantag från krav på läkarintyg

    Regeringen föreslår att den ska få meddela föreskrifter om undantag från bestämmelser om arbetsgivarens rätt till ersättning för sjuklönekostnader i lagen om sjuklön.

Proposition