Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund

Publicerad

Regeringen föreslår att det ska vara möjligt för styrelsen i ett samordningsförbund att besluta om att ledamöter och ersättare i styrelsen ska få delta i styrelsemöten på distans.

Ladda ner:

Förslaget innebär att lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser till stor del kommer att stämma överens med bestämmelserna i kommunallagen vad gäller deltagande i styrelsesammanträden på distans.

Förslaget ger samordningsförbunden bättre förutsättningar att kunna arbeta effektivt och hållbart genom digitala styrelsesammanträden. Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.