Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör

Publicerad

Regeringen föreslår att höga sjuklönekostnader i lagen om sjuklön ska upphävas. Bestämmelserna föreslås upphöra att gälla vid utgången av juni 2024.

Ladda ner:

Äldre bestämmelser föreslås fortfarande gälla i fråga om kostnader för sjuklön som har redovisats i arbetsgivardeklarationer till och med redovisningsperioden juni 2024.

Laddar...