Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör Prop. 2023/24:83

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen att bestämmelserna om ersättning för höga sjuklönekostnader i lagen (1991:1047) om sjuklön ska upphävas.

Ladda ner:

Bestämmelserna föreslås upphöra att gälla vid utgången av juni 2024. Äldre bestämmelser föreslås fortfarande gälla i fråga om kostnader för sjuklön som har redovisats i arbetsgivardeklarationer t.o.m. redovisningsperioden juni 2024.

Laddar...