Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Rätt till ledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag med innebörden att en person som har ett politiskt uppdrag på lokal eller regional nivå i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i Schweiz eller i Storbritannien ska ha rätt till ledighet från sin anställning i Sverige. Rätten till ledighet ska gälla politiska uppdrag som motsvarar sådana svenska uppdrag som ger rätt till ledighet enligt kommunallagen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Genväg