Proposition från Socialdepartementet

Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Prop. 1997/98:113

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen fastslår regeringen de tre huvudprinciperna för äldrepolitiken att den skall vara demokratiskt styrd genom folkvalda församlingar att den skall vara solidariskt finansierad genom skattemedel att den skall vara tillgänglig efter behov, inte efter köpkraft. Vidare föreslår regeringen mål och inriktning för den framtida äldrepolitiken. Målen som regeringen föreslår är att äldre skall kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag bemötas med respekt ha tillgång till god vård och omsorg.