Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Kulturdepartementet

Ny svensk filmpolitik Prop. 1998/99:131

Publicerad Uppdaterad

I propositionen redovisas ett nytt filmavtal, 2000 års filmavtal, med en rad förändringar och kraftiga förstärkningar av nuvarande stöd till produktion och visning av svensk film.

Ladda ner:

1993 års finansieringsavtal för Stiftelsen Svenska Filminstitutet (Filminstitutet) löper ut den 31 december 1999. Staten, filmbranschen, Sveriges Television AB och TV 4 AB (publ.) har i april 1999 enats om 2000 års filmavtal, som skall träda i kraft den 1 januari 2000 och gälla till och med den 31 december 2004.

I propositionen föreslås att alla filmpolitiska stöd som hanteras av Filminstitutet skall regleras i 2000 års filmavtal. Därmed upphör den nuvarande uppdelningen mellan å ena sidan stöd till svensk filmproduktion m.m. som finansieras och regleras i 1993 års finansieringsavtal och å andra sidan den filmkulturella och regionala verksamhet som finansieras av staten och som regleras utanför avtalets ramar.

2000 års filmavtal innebär en kraftig förstärkning av produktionsstöden till svensk film, liksom en kraftfull satsning på lanseringsstöd, stöd till distribution av parallellkopior och stimulansbidrag till biografägare för visning av svensk film. Vidare omfattar avtalet ett ökat stöd till visningsorganisationer och regional verksamhet samt medel för internationell lansering av svensk film, stöd till textning på svenska av film och video och till syntolkning, liksom medel för bevarandet och tillgängliggörandet av det svenska filmarvet

Laddar...