Inskrivning enligt lagen (1984:649) om företagshypotek och sjöfartsregisterärenden prop. 2000/2001:88