Proposition från Kulturdepartementet

Ändrade regler om annonser i TV-sändningar Prop. 2001/02:82

Publicerad Uppdaterad

I propositionen föreslås ändringar av reglerna i radio- och TV-lagen (1996:844) om hur annonser får sättas in i TV-sändningar.

Ladda ner:

Förslaget syftar till att minska de störningar som reklamavbrott i kommersiell TV innebär för publiken. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2002.