Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Kulturdepartementet

Konventionen mot kvinnodiskriminering och frågan om ett individuellt klagomålsförfarande Prop. 2002/03:19

Publicerad Uppdaterad

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det av Förenta nationernas (FN) generalförsamling den 6 oktober 1999 antagna tilläggsprotokollet till FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.

Ladda ner:

Genom protokollet ges en möjlighet för enskilda individer eller grupper av individer att göra en framställan om kränkning av de rättigheter som nämns i konventionen till den särskilda kommitté som har till uppgift att övervaka efterlevnaden av konventionen.

Enligt protokollet kan också denna kommitté ges möjlighet att på eget initiativ undersöka påstådda kränkningar av de rättigheter som anges i konventionen. Ett godkännande av tilläggsprotokollet föranleder inga ändringar av svensk rätt.

Laddar...