Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Vissa ändringar på spel- och lotteriområdet Prop. 2004/05:3

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i lagen om anordnande av visst automatspel. Ändringarna innebär bland annat att Lotteriinspektionen ska ta över uppgiften att vara tillstånds- och tillsynsmyndighet för så kallade förströelseautomater. I dagsläget ligger dessa uppgifter på socialnämnderna.
Laddar...