Proposition från Finansdepartementet

Genomförande av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet Prop. 2004/05:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag till hur rådets direktiv om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater bör genomföras i svensk lagstiftning. Förändringarna ska tillämpas från och med den 1 januari 2005. Riksdagen sade ja till propositionen den 1 december 2004. Efter den 1 januari 2005 ansvarar Skatteverket för information om de nya reglerna.