Proposition från Justitiedepartementet

Ökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll Prop. 2004/05:34

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att användningen av intensivövervakningen med elektronisk kontroll ska utökas inom ramen för olika försöksverksamheter. Det ska ske dels genom att fler intagna får möjlighet att avtjäna den sista delen av straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll, dels genom att möjligheten att avtjäna korta fängelsestraff genom intensivövervakning utökas till strafftider upp till sex månader. I propositionen föreslår regeringen vidare att det ska införas en möjlighet att överklaga övervakningsnämnds beslut om övervakning till dess samhällstjänsten fullgjorts samt en ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid.