2006 års ekonomiska vårproposition ID-nummer: 2005/06:100

Ladda ner:

Den 18 april 2006 överlämnade finansminister Pär Nuder den ekonomiska vårpropositionen till riksdagen. Den ekonomiska vårpropositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken för de närmaste åren. Vårpropositionen innehåller även en tilläggsbudget med förslag till ändrade anslag för innevarande år. Den 14 juni 2006 sade riksdagen ja till vårpropositionen.