Sale of certain state-owned companies Government Bill 2006

Ladda ner:

Inofficiell översättning av regeringens proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag