Proposition från Justitiedepartementet

Utvidgad rätt till biträde vid förhör under förundersökning, m.m. Prop. 2007/08:47

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen behandlas rätten till biträde vid förhör under förundersökning. Regeringen föreslår att alla som förhörs under en förundersökning ska ha rätt att ha ett biträde närvarande vid förhöret, om det kan ske utan men för utredningen. I propositionen behandlas vidare frågan om underrättelse till närstående vid frihetsberövande. Det föreslås att underrättelse till närstående om ett frihetsberövande ska lämnas tidigare och i flera fall än enligt nuvarande ordning. Lagändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 april 2008.