Proposition från Utrikesdepartementet

Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition Prop. 2011/12:47

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att Sverige ska tillträda konventionen om klusterammunition. I propositionen görs bedömningen att ett tillträde till konventionen kräver vissa författningsändringar. Propositionen innehåller därför ett förslag till en ny lag om straff för olovlig befattning med klusterammunition.