Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv 2015/16:82

Publicerad

I denna proposition föreslår regeringen vissa ändringar i tobakslagen (1993:581) som syftar till att genomföra EU:s så kallade tobaksprodukt­direkti­v. Direktivet ska underlätta för EU:s inre marknad för tobaksvaror och relaterade produkter att fungera smidigt. Samtidigt ska det se till att det finns en hög skyddsnivå för folkhälsan, särskilt för ungdomar.

Ladda ner:

Direktivet ska också uppfylla EU:s skyldig­heter enligt Världshälsoorganisationen WHO:s ramkonvention om tobakskontroll.

Propositionen innehåller ett antal detaljerade förslag som bland annat rör smak, tillsatser, förpackningar, märkning, hälsovarningar, rapporteringsskyldighet för tillverkare och importörer, avgifter, tillsynsansvar med mera. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 maj 2016.

Minska skillnader i regler mellan medlemsstaterna och värna människors hälsa

Anledningen till att EU beslutade om tobaksproduktdirektivet är att det fortfarande finns stora skillnader mellan de olika EU-ländernas lagar och andra författningar om till­verkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade pro­dukter. Detta hindrar EU:s inre marknad från att fungera smidigt, och skillnaderna förväntas dessutom öka.

Direktivet anger också att tobaks­varor inte är vanliga varor. Tobak är särskilt skadligt för människors hälsa och därför bör skydd för människors hälsa ges hög vikt, särskilt för att minska förekomsten av rökning bland ungdomar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

 • Lag om tobak och liknande produkter

  Regeringen föreslår i lagrådsremissen att tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts av en ny lag om tobak och liknande produkter. De flesta av de nuvarande bestämmelserna förs över till den nya lagen. I lagrådsremissen föreslår regeringen även åtgärder som ska minska användningen av tobak.

 • Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

  I denna lagrådsremiss föreslår regeringen vissa ändringar i tobakslagen (1993:581) som syftar till att genomföra EU:s så kallade tobaksprodukt­direkti­v. Direktivet ska underlätta för EU:s inre marknad för tobaksvaror och relaterade produkter att fungera smidigt. Samtidigt ska det se till att det finns en hög skyddsnivå för folkhälsan, särskilt för ungdomar.

Proposition (3 st)

 • Ny lag om tobak och liknande produkter

  Regeringen föreslår i propositionen att tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts av en ny lag om tobak och liknande produkter. De flesta av de nuvarande bestämmelserna förs över till den nya lagen. I propositionen föreslår regeringen även åtgärder som ska minska användningen av tobak.

 • Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

  I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU). Förslagen innebär en reglering om bland annat åldersgräns, anmälningsskyldighet vid försäljning, tillsyn och straffansvar. Huvudsakligen genomförs förslagen i en ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

 • Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

  I denna proposition föreslår regeringen vissa ändringar i tobakslagen (1993:581) som syftar till att genomföra EU:s så kallade tobaksprodukt­direkti­v. Direktivet ska underlätta för EU:s inre marknad för tobaksvaror och relaterade produkter att fungera smidigt. Samtidigt ska det se till att det finns en hög skyddsnivå för folkhälsan, särskilt för ungdomar.

Laddar...