Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Vårändringsbudget för 2016 Prop. 2015/16:99

Publicerad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till ändrade utgiftstak samt förslag till ändringar avseende statens inkomster och utgifter för budgetåret 2016.

Tabell 1.1 i vårändringsbudgeten som excel:
Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag 2016

Laddar...