Proposition från Utrikesdepartementet

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Prop. 2020/21:21

Publicerad

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka till förfogande för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats som genomförs av den globala koalitionen mot Daesh, Operation Inherent Resolve (OIR), till och med den 31 december 2021.

Ladda ner: