Proposition från Finansdepartementet

Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt Prop. 2020/21:65

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att företag som inte befann sig i svårigheter den
29 februari 2020 men som därefter fick svårigheter till följd av utbrottet
av covid-19 även fortsättningsvis under en begränsad tid får ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om skatt på energi. Den begränsade tidsperioden omfattar 1 mars 2020–30 juni 2021. Ändringen gäller bara företag som den 1 april 2021 inte har försatts i konkurs.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

    I lagrådsremissen föreslås att företag som inte befann sig i svårigheter den 29 februari 2020 men som därefter fick svårigheter till följd av utbrottet av covid-19 även fortsättningsvis under en begränsad tid får ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om skatt på energi.

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut