Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2022 – Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser Prop. 2021/22:221

Publicerad

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2022.

Ladda ner:

Drivmedelspriserna har ökat kraftigt främst på grund av att oljepriset har stigit, särskilt till följd av Rysslands invasion av Ukraina. De höga drivmedelspriserna får konsekvenser för hushåll och företag som är beroende av transporter. I propositionen föreslås därför att energiskatten på bensin och diesel tillfälligt ska sänkas med 1 krona och 5 öre per liter fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 30 september 2022. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

Vidare begärs ett bemyndigande om att få skänka överskott av vaccindoser mot sjukdomen covid-19, som inte behövs för att säkerställa det nationella behovet och som inte kan avräknas som bistånd.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut